Nájomné za priestory

Nájomné za priestory: (EUR\hod.)

Minimálny čas prenájmu 2 hod.

Priestor:

Podujatie

Školské a

predškolské zar.

Organizácie, firmy,

združenia, spolky…

DIVADELNÁ 

SÁLA

Kultúra – vzdelávanie

Schôdza 

Komerčná akcia

15/5

15/5

-

60,-

30,-

80,-

ROTUNDA

(KRUHOVÁ 

SÁLA)

Kultúra – vzdelávanie

Zábava

Schôdza 

Komerčná akcia

10/0

-

10/0

-

20,-

20,-

20,-

25,-

CHODBA Komerčná akcia - 13,-
PRESSO

Kultúra – vzdelávanie

Zábava

Schôdza 

Komerčná akcia

5/0

-

5/0

-

12,-

14,-

12,-

16,-

LIBRESSO

Kultúra – vzdelávanie

Zábava

Schôdza 

Komerčná akcia

Politická kampaň

5/0

-

5/0

-

12,-

14,-

12,-

16,-

170,-€/akcia

 

  • Platí sa za každú začatú hodinu.
  • Pri opakovanom prenájme pre školy, dôchodcov a ďalšie mestské organizácie možnosť individuálneho posúdenia výšky prenájmu.
  • Závisiac od podujatia môžu byť spoplatnené aj ďalšie nepovinné  služby. Náklady: technik, upratovanie, pokladnica, šatňa, dekorácia, čašníci,…atď.
  • Na plesy a zábavy sa vzťahuje povinné konzumné z bufetu MsKS, t.j.  2,-EUR/osoba
  • Nájomné sa môže uhrádzať aj v cudzej mene, napr. HUF. V tomto prípade účtujeme nájom podľa aktuálneho priemerného kurzu NBS.

 

Kalendár udalostí

calendar arrow left Nov 2023 calendar arrow right
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 01 02 03 04
05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03